אין אדם קונה אדמתו - אלא על ידי עצמו

(א.ד.גורדון)

נערות

תיכון

צבא

משוחררי צבא

משפחות