חוות הכשרה קדם התיישבותיות

 

 

רקע:

 

מתקופת התנ"ך דרך דור המייסדים ועד ימינו, נדרש אימון סדור והכשרה על מנת לרשת את הארץ, להקים מדינה ולחבר את הדור הצעיר למשימה לאומית.
הכשרת האדמה, הכשרת הכלים והכשרת הלבבות הם הסיפור של העם היהודי בארץ ישראל, חוותההכשרה הקדם התיישבותיות יאפשרו מפגש מחודש ובלתי אמצעי של הדור הצעיר עם המשימה החקלאית-התיישבותית ובהכרח חיבור פנימי ולקיחת אחריות.

 

מטרות:

 

  • עבודה עברית – הכשרה חקלאית ומתן פתרון לסוגיית העובדים הזרים.
  • חיבור אדם אדמה – חיי קהילה, חיבור חוויתי בלתי אמצעי, לימוד ערכי.
  • חיזוק המערך האזורי – אחזקת השטחים הפתוחים וסיוע לחקלאים ונוקדים במרחב.
  • משימה לאומית -הנעת גלגל התנופה של תכנית "לב הגליל", הכשרה לקראת משימת התיישבות הקבע.

 

רציונל:

 

תפעול מסגרת חינוכית חקלאית המכשירה צעירים לעבודה עברית נדרשת, זהות יהודית ואהבת הארץ באמצעות מפגש ישיר ואמיתי עם ערכים כגון עמל כפיים, מעורבות בקהילה, חיי קבוצה ופיתוח אזורי הנוטעים בדור הצעיר ובסביבתו תחושת שליחות ואחריות לאומית.

 

הצעירים, חיילים משוחררים/ בוגרות שירות לאומי מצטרפים  לשנת הכשרה הכוללת מגורים, עבודה חקלאית והתנדבות בקהילה, בשנה זו נחשפים לתכנית שירות ארוכה שתחילתה כאמור שנת ההכשרה והמשכה הכנה לאקדמיה, לימודים אקדמאים נדרשים, ליווי ובניית החבורה כקהילת חיים.

רצף זה מאפשר בניה ארוכה הדרגתית ובעלת התמקצעות עומק, קרי הכשרה של חיילים משוחררים במקצועות בעלי צורך לאומי הן בהתנסות מעשית והן בלימוד אקדמי תוך ליווי חברתי ובנייה ערכית שיאפשרו בתום התקופה מעבר לפרק ההתיישבותי.

חוות ההכשרה מהווים עוגן אזורי ליצירת מערך הכשרה וחינוך חקלאי התיישבותי עבור קהלים מגוונים כגון: בתי ספר, מוסדות חינוך, צה"ל, קבוצות התיישבות, תגלית ועוד..

משתתפי שנת ההכשרה עובדים חמישה ימים אצל חקלאי האזור, שותפים להקמה והפעלה של מרכז חינוכי חקלאי אזורי וילמדו ויוכשרו במהלך שני ערבים בשבוע.

"הכשרת האדמה, הכשרת הכלים והכשרת הלבבות" הם הסיפור של העם היהודי בארץ ישראל, חוות הכשרה הקדם התיישבותיות מאפשרים מפגש מחודש ובלתי אמצעי של הדור הצעיר עם משימה חקלאית-התיישבותית ובהכרח חיבור פנימי ולקיחת אחריות.

 

סיימת שירות לאומי/ צבאי ?

הצטרף לגליל !

כתבה עלינו - לחץ על התמונה למעבר לכתבה