חוות העלמות

 

רעב חדש–לא רעב ללחם ולא צמא לכסף, כי אם לעבודה... תשים לב לעבוד כל עבודה וכל מעשה בתוך הטבע, בתוך העבודה העולמית, בתוך החיים העולמיים והמרחב העולמי. כן תעשה את עבודתך בשדה וכן תעשה את עבודתך בבית (א.ד. גורדון)