שיבולת

 

 

מיזם "כפר שילוב קהילתי שיבולת" הינו מיזם חברתי- התיישבותי ייחודי, המיועד לקום בשטח המועצה האזורית גליל תחתון. המיזם שוזר בין תחומי הרווחה, החינוך וההתיישבות, שכן מדובר בהקמת כפר שילוב לאנשים בעלי צרכים מיוחדים החיים בתוך קהילה נורמטיבית וכחלק בלתי נפרד ממנה. מטרת המיזם הינה ליצור אקלים חברתי חדש המושתת על נתינה וחסד באורח יומיומי, ובכך להעניק מענה ראוי לבעלי הצרכים המיוחדים מעל גיל 21 במרחב ואף להוות מודל לשילוב אוכלוסיות מיוחדות במדינת ישראל.