בואו להעמיק שורשים בגליל


אתם מוזמנים להכנס לכתבות בצד, ולקרוא עוד קצת על חוויות מהמרכז.